Reklam
Beslenmeİlaçsız Market

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir? Çörek Otu Neye İyi Gelir?

Reklam

Çörek otunun faydaları nelerdir? Çörek otu (kalonji), bilimsel adıyla Nigella sativa olarak da bilinir. Çiçekli bitkilerin, düğün çiçeği ailesine aittir. Çörek otu, 30 cm uzunluğa kadar büyür. Tohumlu bir meyveye sahip olan çörek otu, birçok mutfakta lezzetli bir baharat olarak kullanılır.

Biberiyenin Faydaları ve Kürleri ❗ Youtube Videomuzu İzleyerek Bilgi Alabilirsiniz.

Çörek Otunun Faydaları Nelerdir?

Genellikle mutfaklarda kullanılan çörek otu, tıbbi özellikleriyle de öne çıkan bir bitkidir. Tarihte de tıbbi alanda sıklıkla kullanılmış ve günümüzde hala kullanılmaya devam etmektedir. {1*}

Reklam

Zengin Antioksidan Kaynağıdır

Antioksidanlar, zararlı serbest radikalleri nötralize eden ve hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan maddelerdir. Araştırmalar, antioksidanların sağlık üzerinde oldukça etkili maddeler olduklarını göstermektedir.

Bazı araştırmalar antioksidanların kanser, diyabet, kalp hastalığı ve obezite gibi çeşitli kronik rahatsızlıklara karşı koruma sağlayabileceğini göstermektedir. {2*}

Çörek otunda bulunan timokinon, karvakrol, t-anetol ve 4-terpineol gibi çeşitli bileşikler, güçlü antioksidan özelliğe sahiptirler. {3*} Yapılan bir çalışma sonucunda, çörek otu yağının antioksidan görevi gördüğü gözlemlenmiştir. {4*} Ancak çörek otunda bulunan antioksidanların insan sağlığını nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Çörek Otu Yağının 101 Faydası

Reklam

Kolesterolü Düşürür

Kolesterol, vücutta bulunan yağ benzeri steroid ve alkol birleşimidir. Kolesterolün bir miktarına ihtiyaç duyulmaktadır ancak kanda yüksek miktarda birikmesi kalp hastalıkları riskini artırabilir.

Çörek otunun kolesterolün düşmesinde etkili olduğu bulunmuştur. çörek otu ve kolesterol üzerine yapılan 17 çalışmanın derlendiği makalede, çörek otu takviyesinin hem toplam kolesterolün hem de LDL (kötü) kolesterolün yanı sıra kan trigliserit düzeylerini de düşürdüğü gözlemlenmiştir.

Bir başka çalışmada, çörek otu yağının, çörek otu tohumundan daha fazla etkiye sahip olduğu da bulunmuştur. Bununla birlikte, yalnızca çörek otu tohumu tüketilmesi sonucu HDL (iyi) kolesterol düzeylerinin arttığı da gözlemlenmiştir. {5*}

57 diyabet hastasında yapılan bir başka çalışma, bir yıl boyunca çörek otu takviyesi alımının HDL kolesterolü artırırken, toplam kolesterolü ve LDL kolesterolü düşürdüğünü göstermiştir. {6*}

Diyabet hastası 94 kişide yapılan bir çalışmada, 12 hafta boyunca günde 2 gram çörek otu tüketiminin hem toplam kolesterolü hem de LDL kolesterolü düşürdüğü diğer çalışmalarda olduğu gibi kanıtlanmıştır. {7*}

Reklam

Kanser Tedavisinde Etkilidir

Çörek otu, kanser gibi hastalıkların gelişimine katkıda bulunabilecek zararlı serbest radikalleri nötralize etmeye yardımcı olan antioksidanlar bakımından zengindir.
Yapılan çalışmalarda, çörek otunun aktif bileşiği olan kalonji ve timokinonun potansiyel anti-kanser etkilerine ilişkin bazı etkileyici sonuçlar bulunmuştur. Örneğin, bir testte, timokinonun kan kanseri hücrelerinde hücre ölümüne neden olduğu bulunmuştur. {8*} Başka bir çalışmada, kalonji özütünün meme kanseri hücrelerini etkisiz hale getirmeye yardımcı olduğu görülmüştür. {9*}

Diğer çalışmalarda ise, kalonji ve bileşenlerinin pankreas, akciğer, servikal, prostat, deri ve kolon kanserleri dahil olmak üzere diğer birçok kanser türüne karşı da etkili olabileceği görülmüştür. {10*}

Çörek otunun insanlarda anti-kanser etkilere sahip olduğuna dair henüz kesin ve net bir kanıt yoktur. Kalonji’nin baharat olarak kullanıldığında veya ek olarak alındığında kanserle mücadelede herhangi bir faydası olup olmadığını incelemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Antibakteriyel Özelliklere Sahiptir

Hastalığa neden olan bakteriler, kulak enfeksiyonlarından pnömoniye kadar birçok enfeksiyon hastalıklarına neden olmaktadır.

Bazı çalışmalarda, çörek otunun antibakteriyel özelliklere sahip olabileceği ve belirli bakteri türleriyle savaşmada etkili olabileceği bulunmuştur.

Bir çalışmada kalonji, stafilokokal cilt enfeksiyonu olan bebeklere topikal olarak uygulanmış ve bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılan standart bir antibiyotik kadar etkili olduğu görülmüştür. {11*} Başka bir çalışmada ise diyabetik hastaların ciltteki yaralarından, tedavisi zor ve antibiyotiklere dirençli bir bakteri türü olan metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA), çörek otu sayesinde temizlenmiştir. Çörek otunun, numunelerin yarısından fazlasında kullanılan doza bağlı olarak bakterileri öldürdüğü gözlemlenmiştir. {12*}

Diğer birkaç çalışmada, çörek otunun MRSA’nın yanı sıra diğer birçok bakteri suşunun büyümesini engellemeye yardımcı olabileceği görülmüştür. {13*} {14*}

Araştırma sonuçları olumlu olsa da bu çalışmalar laboratuvarda yapıldığı için sonuçları kesin değildir ve çörek otunun vücuttaki farklı bakteri türlerine nasıl etki edeceğinin görülebilmesi için insanlar üzerinde araştırma yapılması gerekmektedir.

Kulak Enfeksiyonu İçin Sarımsak Nasıl Kullanılır?

İnflamasyonu Azaltır

İltihaplanma (inflamasyon), vücudun yaralanmaya ve enfeksiyona karşı korunmasına yardımcı olan normal bir bağışıklık tepkisidir. Öte yandan, kronik inflamasyonun kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülmektedir. {15*}

Bazı araştırmalar, çörek otunun vücutta güçlü anti-inflamatuar etkilere sahip olabileceğini göstermektedir.

Romatoid artrit rahatsızlığına sahip 42 kişide yapılan bir çalışmada, hastalara sekiz hafta boyunca günde 1.000 mg çörek otu yağı verilmiş, inflamasyon ve oksidatif stres göstergelerinin azaldığı tespit edilmiştir. {16*}

Başka bir çalışmada, beyin ve omuriliğinde iltihap olan denekler üzerinde çörek otu denenmiş ve çörek otunun inflamasyona karşı koruma ve inflamasyonu baskılamada etkili olduğu gözlemlenmiştir. {17*}

Benzer şekilde yapılan bir başka araştırmada çörek otundaki aktif bileşik olan timokinonun pankreas kanseri hücrelerinde iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olduğu görülmüştür. {18*}
Umut verici araştırma sonuçlarına rağmen, insanlar üzerinde yapılan araştırmalar belirli düzeylerde sınırlandırılmıştır. Çörek otunun iltihabı nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Karaciğeri Korumaya Yardımcı Olur

Karaciğer vücut sağlığı için oldukça önemli bir organdır. Toksinleri uzaklaştırması, ilaçları metabolize etmesi, proteinlerin ve kimyasalların üretiminde görev almasıyla hayati bir öneme sahiptir.

Yapılan birkaç çalışmada, çörek otunun karaciğeri yaralanma ve hasara karşı korumaya yardımcı olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Başka bir çalışmada, deneklere çörek otu içeren ve içermeyen toksik bir kimyasal enjekte edilmiştir. Çörek otu, verilen kimyasalın toksisitesini azaltmış, aynı zamanda karaciğer ve böbrek hasarına karşı koruma sağlamıştır. {19*}

Bir inceleme sonucunda, çörek otunun koruyucu etkileri antioksidan içeriğine, inflamasyonu ve oksidatif stresi azaltma yeteneğine bağlanmıştır. Çörek otunun insanlarda karaciğer sağlığını nasıl etkileyebileceğini anlamak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır. {20*} {21*}

Kan Şekerinin Düzenlemesine Yardımcı Olur

Yüksek kan şekeri; susuzluk, bilinçsiz kilo kaybı, yorgunluk ve konsantrasyon güçlüğü gibi birçok olumsuz belirtiye neden olabilir. Kontrol edilmeyen yüksek kan şekeri düzeyleri uzun vadede; sinir hasarı, görme bozuklukları ve yara iyileşmesinin gecikmesi gibi daha ciddi problemlere yol açabilir.

Bazı araştırma sonuçları, çörek otunun kan şekeri düzeylerini sabit tutmaya yardımcı olabileceğini ve böylece bu semptomların önüne geçilebileceğini göstermektedir.
Çalışma sonu değerlendirmeleri yapıldığında, çörek otu takviyesinin açlık ve ortalama kan şekerini iyileştirdiği sonucuna ulaşılmıştır. {22*}. Benzer şekilde 94 kişide yapılan başka bir araştırmada, üç ay boyunca günlük olarak çörek otu almanın açlık kan şekerini, ortalama kan şekerini ve insülin direncini önemli ölçüde azalttığı bulunmuştur. {23*}

Mide Ülserini Önler

Mide ülseri, mide asidinin mideyi kaplayan koruyucu mukus tabakasına hasar vermesiyle oluşan ve ciddi ağrıya sebep olan yaralardır. Bazı araştırmalar, çörek otunun mide duvarını korumaya ve ülser oluşumunu önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Bir çalışmada, mide ülseri olan 20 denek, çörek otu kullanılarak tedavi edilmiştir. Deneklerin yaklaşık %83’ünde sadece iyileştirici etkiler görülmemiş, ayrıca mide ülserini tedavi etmek için kullanılan yaygın bir ilaç kadar etkili olduğu ortaya konuştur. {24*}

Başka bir çalışmada ise, çörek otu ve aktif bileşenlerinin ülser gelişimini önlediği ve mide duvarını alkolün etkilerine karşı koruduğu gözlemlenmiştir. {25*}

Mevcut araştırmalar ne yazık ki denekler üzerinde yapılan çalışmalar ile sınırlı kalmıştır. Çörek otunun insanlarda mide ülseri gelişimini nasıl etkileyebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Mide Yanması Nedir? Neden Midemiz Yanıyormuş Gibi Hissederiz?

Besinlere Eklemek ve Günlük Olarak Kullanmak Kolaydır

Hafif acı tadı ile bilinen ve Orta Doğu ve Güney Asya mutfaklarında sıklıkla kullanılan çörek otunu beslenme programına eklemenin pek çok yolu bulunur. Çörek otu tohumları çiğ olarak tüketilebilir, bal veya suyla karıştırılarak yutulabilir. Yulaf ezmesi, detoks içecekleri veya yoğurda eklenerek tüketilebilir. Çörek otu yağı, saç büyümesini hızlandırdığı, iltihabı azalttığı ve belirli cilt problemlerini tedavi ettiği söylenen doğal bir ilaçtır ve topikal (cilt üzerine) uygulanabilir.

Çörek Otunun (Kalonji) Zararları ve Yan Etkileri Nelerdir?

Çörek otu sağlığa pek çok yararı bulunan faydalı bir baharattır. Çörek otunun baharat olarak kullanılması genellikle güvenlidir ancak çörek otu takviyesi almak veya çörek otu yağını bilinçsizce kullanmak belirli riskleri de beraberinde getirebilir.

Cilde çörek otu yağı uygulandıktan sonra dermatit semptomları görülebilmektedir. Topikal olarak kullanmadan önce, alerjik semptomlara veya yan etkilere sebep olmadığından emin olmak için cildin ufak bir bölümünde test edilmelidir. {26*}

Ayrıca bazı araştırmalarda, çörek otu ve bileşenlerinin kan pıhtılaşmasını etkileyebileceği görülmüştür. Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin çörek otu takviyesi almadan önce mutlaka doktor veya diyetisyenleri ile görüşmesi gerekmektedir. {27*}

Yapılan birkaç çalışma sonucu çörek otunun hamilelik sırasında güvenle tüketilebileceği görülmüştür. Ancak bazı çalışmalarda ise çörek otu yağının aşırı miktarda kullanılması sonucu uterus kasılmalarının engellendiği görülmüştür. {28*} {29*} Gebelik döneminde kullanım dozuna dikkat edilmeli, bu konuda doktor veya diyetisyene danışılmalıdır.

Kaynaklar

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3642442/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3614697/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3606739/
 4. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10925395/
 5. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26875640/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28151458/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3515953/
 8. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15906362/
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12724920/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252704/
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4219874/
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26639493/
 13. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19610522/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10997492/
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3492709/
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4884216/
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4525838/
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2742606/
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3068742/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18777598
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4387231/
 22. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29154069/
 23. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21675032/
 24. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21419021/
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4355761/
 26. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9197967/
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4848930/
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4884224/
 29. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8733115/

Reklam

2 Yorum

 1. Çörek otunu araştırırken sayfanıza denk geldim. Çörek otunun bu kadar faydası olduğunu bilmiyordum. Çok güzel hazırlamışsınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu