Sağlık | Beslenme | İlaçsız Doğal Tedavi

İdrar Yolu Enfeksiyonu Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonu, vücutta en sık görülen ikinci enfeksiyondur ve her yıl yaklaşık 9 milyon kişi İdrar yolu enfeksiyonuna yakalanır. Enfeksiyon semptomları son derece rahatsız edicidir, özellikle kadınlar için tekrarlayan bir sağlık sorunudur.

Ne yazık ki, idrar yolları enfeksiyonu için en antibiyotik kullanılmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonundan sorumlu birincil bakteri olan E.coli, antibiyotiklere karşı zamanla daha dirençli hale gelmiştir.

İdrar yolu enfeksiyonu için Amerika ve Avrupa’da yapılan testler, fabrikasyon üretilen kümes hayvanlarının tehlikeli idrar yolu enfeksiyonu mikropları barındırdığını göstermiş. Ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu için antibiyotik kullanmadan bakterileri temizleyen ve engelleyen, doğal yöntemler mevcuttur.

İdrar Yolu Enfeksiyonu (İYE) Nedir?

Bazı bakteriler, vücudun birçok savunmasına rağmen, idrar yollarının astarına yapışma yeteneğine sahiptir. Üreterler mesaneye yapışır ve idrarın böbreklere doğru ilerlemesini önlemek için tek yönlü valfler görevi görür, idrara çıkma mikropları vücuttan atar. Erkeklerde prostat bezi, bakteriyel büyümeyi yavaşlatan salgılar üretir ve bağışıklık savunması gerçekleşerek enfeksiyonu önler. Hali hazırda mevcut olan bu bedensel sistemler sizi enfeksiyondan korur, ancak kontrol edilemeyen organizmalardan idrar yolu enfeksiyonu olma riskiniz yüksektir.

Mantarlar, virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük organizmalar neden olur. Kalpten geçen kanın yaklaşık 5’te 1’i böbreklere gelir, 1 dakikada 1100 ml. kan gelir, bu oran günde yaklaşık 180 litredir. Böbreklerde glomerüllerde filtrasyona (süzülmeye) uğrayan kandan; üre, ürik asit, kreatin gibi zararlı maddeler, ilaçlar ve besin katkı maddeleri vücuttan temizlenir. Sodyum, potasyum, fosfor, bikarbonat vb. iyonlar vücudun ihtiyacına göre idrarla atılmakta veya tübüllerden geri emilmektedir. Sodyumu, klorürü böbrek tübüllerinde ihtiyaca göre geri emen veya atan böbrekler, bu şekilde vücudun tuz dengesi ve tansiyon dengesinin düzenlenmesinde de önemli görev alır.

Böbrek tübüllerindeki geri emilim başıboş değil Rabbimizin kusursuz tasarımının bir örneğidir.

Mesela glikoz ve aminoasit gibi bazı maddelerin tamamı geri emilir, idrarla atılım oranı sıfırdır. Ama vücut için zararlı olan maddeler özenle seçilir ve böbreklerden idrar yoluyla atılımı sağlanır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu İdrar Rengi
İdrar Yolu Enfeksiyonu İdrar Rengi

İdrar Yolu Enfeksiyonu Belirtileri

Bağırsaklarda yaşayan bakteriler idrar yolu enfeksiyonunun en yaygın nedenleridir. Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (NIH) bir bölümü olan Ulusal Diyabet ve Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK) tarafından açıklandığı gibi, bakteriler idrar yoluna girer ve genellikle vücut tarafından hızla çıkarılır, ancak bazen vücut, sisteminizin arıza vermesiyle onları atamaz ve enfeksiyona neden olur.

İdrar Yolu Enfeksiyonu belirtileri şunlardır:

 • İdrar yaparken ağrı
 • İdrar yaparken mesanede veya üretrada yanma hissi
 • Sık idrara çıkma veya idrara çıkma güçlüğü, sık idrara fakat az miktarda çıkabilme
 • Kas ağrıları
 • Karın ağrısı
 • Yorgun ve zayıf hissetmek
 • Bulanık görünen idrar
 • Kırmızı veya parlak pembe görünen idrar (idrarda kan belirtisi)
 • Ağır kokulu işemek
 • Kadınlarda pelvik ağrı
 • İdrar kaçırma

Dış ortamdaki bakteriler, kadınlarda daha kısa bir yol kat ederek mesaneye ulaşabilmektedir. Buna ek olarak, idrar yolu enfeksiyonlarının cinsel olarak aktif olan kadınlarda ve doğum kontrol yöntemi olarak diafram ve spermisidal (sperm öldürücü) krem kullanan kadınlarda daha sık olduğu saptanmıştır. Bunların yanı sıra, idrar yolu enfeksiyonlarına menopoz sonrası dönemde de sık rastlanmaktadır.

Farklı enfeksiyon tipleri vardır. Üretradaki bir enfeksiyon üretrit olarak adlandırılır ve semptomlar üst sırt ve böbrek ağrısı, yüksek ateş, titreme, bulantı ve kusmayı içerebilir. Hem bakteri (E.coli gibi) hem de virüsler (herpes, simpleks gibi) üretrite neden olabilir.

Mesane enfeksiyonuna sistit (alt idrar yolu enfeksiyonu) denir. Mesane enfeksiyonu belirtileri pelvik ağrı, alt karın bölgesinde rahatsızlık, sık, ağrılı idrara çıkma ve idrarda kan içerebilir. Mesane enfeksiyonu genellikle mesanede depolanan idrarda bakteri bulunduğunda ortaya çıkar.

Bakteriler ayrıca piyelonefrit (üst idrar yolu enfeksiyonu) adı verilen böbrekleri çoğaltmak ve enfekte etmek için üreterleri yukarı doğru hareket ettirebilir. Böbrek enfeksiyonu belirtileri, idrar yaparken yanma hissi olabilir. Bu genellikle idrar, böbrek taşı veya genişlemiş bir prostat gibi idrar yolundaki yapısal bir kusur tarafından engellendiğinde ortaya çıkar.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Neden Olur?

İdrar yolu enfeksiyonları, bakteriler idrar yoluna girdiğinde ve tam bir enfeksiyona dönüştüğünde ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonuna, mantarlar, virüsler ve bakteriler de dahil olmak üzere mikroskop olmadan görülemeyecek kadar küçük organizmalar neden olur.

Vücudun birçok doğal savunmasına rağmen, bazı bakteriler kendilerini idrar yolunun yüzeyine yapıştırmaya, mesane ve böbreklerde yaşama yeteneğine sahiptir. İdrar Yolu Enfeksiyonu vakalarının çoğuna bağırsak ve vajinal boşluklarda, üretral açıklığın çevresinde ve idrar yolunda yaşayabilen E.Coli bakterisi neden olur.

İdrar yolu enfeksiyonu, özellikle 18 ila 24 yaşları arasındaki cinsel olarak aktif kadınlar arasında son derece yaygındır. İdrar Yolu Enfeksiyonu tipik olarak karmaşık veya hayatı tehdit edici olmasa da, ağrıya ve acıya neden olur ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz etkiler.

İdrar yolu enfeksiyonunun sebepleri şunlardır:

Kadın

Kadınlar İdrar Yolu Enfeksiyonuna daha yatkındır. Çünkü üretraları daha kısadır, bu da bakterilerin mesaneye daha hızlı erişmesini sağlar. Bir kadının üretral açıklığı da vajina ve anüsten bakteri kaynaklarına yakındır. Kansas Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, kadınlarda enfeksiyon için yaşam boyu risk yüzde % 50’den 1988 ve 1994 arasında, enfeksiyonların genel prevalansının 100.000 kadın başına 53.067 olduğu tahmin edilmektedir. Erkeklerde idrar yolu enfeksiyonu yaygın değildir, ancak enfeksiyon oluştuğunda ciddi sorun yaşayabilirler.

Cinsel İlişki

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan araştırmalar, genç kadınlarda baskın idrar yolu enfeksiyonu risk faktörlerinin cinsel ilişki ve spermisidal kontraseptif kullanımı olduğunu göstermektedir. Cinsel aktivite mikropları vajinal boşluktan üretral açıklığa taşıyabilir. Cinsel ilişkiden sonra, çoğu kadının idrarında önemli sayıda bakteri vardır ve vücut normalde 24 saat içinde bakterileri temizlese de bazıları kalabilir ve bir enfeksiyona neden olabilir. Araştırmacılar, cinsel ilişkiden sonraki 48 saat içinde akut sistit gelişme oranlarının 60 kat arttığını ileri sürmektedir.

Doğum kontrolü

Bazı doğum kontrol çeşitleri, İdrar Yolu Enfeksiyonu semptomlarını artırabilir. Spermisitler ve prezervatifler cildi tahriş edebilir ve çevre dokuları istila eden bakterilerin büyümesini artırabilir.

Diyaframlar vajinal florayı ve yavaş idrar akışını değiştirerek bakterilerin çoğalmasını sağlayabilir. Journal of Urology’de yayınlanan bir çalışmada, diyafram kullanan kadınlarda idrar akış hızının, kullanmayanlara göre önemli ölçüde daha az olduğu tespit edildi.

Bir diyaframla idrar yaparken bir tıkanma hissi bildiren kadınlar, idrar akış hızlarında önemli bir düşüş gözlemlendi ve bu bulgu özellikle idrar yolu enfeksiyonu yaşayanlarda belirgindi. Araştırmacılar ayrıca, idrar yolu enfeksiyonu öyküsü olan mevcut diyafram kullanıcılarının, vajina ve üretra kültürlerinden daha fazla koliform organizma büyümesine ve önemli ölçüde daha fazla enfeksiyon ataklarına sahip olduklarını gözlemlediler.

Kateterler

Antimikrobiyal direnç ve enfeksiyon kontrolünde yayınlanan araştırmalar, üriner kateterlerin neden olduğu İdrar yolu enfeksiyon’larının, sağlık kuruluşlarındaki hastalar tarafından en sık görülen enfeksiyonlardan bazıları olduğunu göstermektedir.

Biyofilm, bakterilerin gelişmesine ve bir enfeksiyona neden olan kateterlerde gelişir. Araştırmacılar, bakteri ve enfeksiyon oluşumunu önlemek için en önemli müdahalenin kalıcı kateter kullanımını (kalıcı olarak mevcut olduğunda) sınırlamak veya klinik olarak mümkün olan en kısa sürede kateter kullanımını bırakmak olduğunu ileri sürmektedir.

Gebelik

İdrar Yolu Enfeksiyonu, gebelerin yüzde 2 ila 13’ünde meydana gelen yaygın bir hamilelik komplikasyonudur. Araştırmacılar, hamile kadınlarda çeşitli hormonal değişikliklerin ve idrar yolu pozisyonundaki değişikliklerin enfeksiyon geliştirme riskinin artmasına katkıda bulunduğunda hemfikirdir.

Bakteriler üreterleri böbrekler üzerinde daha kolay gezebilir ve enfeksiyona neden olabilir. Bu nedenle hamile kadınlar rutin olarak idrarlarında bakteri taraması yaparlar. Araştırmalar, hamilelik sırasında enfeksiyonların ve tedavi edilmeyen asemptomatik bakterilerin artmış piyelonefrit (böbrek enfeksiyonu), erken doğum ve fetal mortalite riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir.

Bağışıklık Sistemi ve Diyabet

Zayıflamış bağışıklık sistemi, vücudun bakterilere karşı savunması bozulduğu için insanları İdrar Yolu Enfeksiyonu geliştirme riskine sokar. Diyabet, Metabolik Sendrom ve Obezite’de yayınlanan 2015 tarihli bir çalışma, idrar yolu enfeksiyonlarının diyabet semptomları olan hastalarda daha yaygın, daha şiddetli ve daha kötü sonuçlar verdiğini düşündürmektedir. Bunun nedeni bağışıklık sistemindeki çeşitli bozukluklar, zayıf metabolik kontrol ve eksik mesane boşalmasıdır.

Menopoz Sonrası Kadınlarda

İdrar Yolu Enfeksiyonu riski daha yüksek olan başka bir grup postmenopozal kadınlardır. Araştırmalar östrojen eksikliğinin bakteri gelişiminde potansiyel bir rol oynadığını göstermektedir. Vajinal östrojen kremi, yaşlı kadınlarda tekrarlayan bakterilerin tedavisinde faydalı etkiler göstermiştir, çünkü vajinal pH’ı azaltır.

Enfeksiyonların en büyük zorluğu, tekrarlama eğiliminde olmalarıdır. Aslında, her ifrar yolu enfeksiyonu ile kadınlarda enfeksiyonların devam etme riski artar. İlk enfeksiyondan sonra, altı ay içinde tekrarlama riski saniyede yüzde 24,5’tir. Yıl içinde üçüncü kez gerçekleşme şansı yüzde 5’tir. Erkeklerin idrar yolu enfeksiyonu yakalanması daha az olsa da bir kez olduğunda, bakterilerin prostat dokusunun derinliklerine saklanabilmesi nedeniyle tekrar etme olasılığı daha yüksektir. Mesanelerini boşaltmakta güçlük çeken insanların kronik enfeksiyon geliştirme olasılığı daha yüksektir. Çömelerek tuvaleti yapmanın önemi büyüktür.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Antibiyotik

İdrar yolları enfeksiyonu, antibiyotikler ve antimikrobiyaller gibi bakterilerle mücadele ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılır. Bir antibiyotik olan trimetoprim, ilk tedavi seçeneğidir, ancak son altı ay içinde antibiyotik alan hastalarda antibiyotik direncinin ortaya çıkmaktadır.

Bulaşıcı hastalık raporlarında yayınlanan araştırmaya göre, idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanmaktan kaçınmanın birkaç nedeni vardır. İdrar yolu enfeksiyonundan sorumlu olan E. Coli bakterisinin, çeşitli antibiyotiklere karşı direnci vardır.

İdrar yolu enfeksiyonunu tedavi etmek için antibiyotik kullanımını önlemenin bir başka nedeni, idrar yolu enfeksiyonu için tedavi edilen kadınların %22’sinde ortaya çıkan vajinal Candida enfeksiyonudur. Araştırmacılar, antibiyotiklerin sadece üç gün içinde çözülmeyen enfeksiyonlar için kullanılması gerektiğine inanıyor.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavisi
İdrar Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavisi

İdrar Yolu Enfeksiyonu Doğal Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonuna ne iyi gelir? Bu soru birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu soruyu cevaplamadan önce idrar yolu enfeksiyonunun nasıl oluştuğunu iyi anlamanız gerekmekte, tedavi olmak için sebepleri düzeltmelisiniz.

İdrar yolu enfeksiyonu, tüm enfeksiyonların yaklaşık yüzde 25’ini oluşturan kadınlarda en sık görülen bakteriyel enfeksiyonlardan bazılarıdır. Kadınların yüzde 50’sinden fazlası mutlaka idrar yolu enfeksiyon sorunu yaşar. Enfeksiyonlarda çağdaş tıp antibiyotik kullanmaktadır, buda insanı çıkmaza sokup hem tedavi edememiş hem de yan etkileri ile başka hastalıkları beraberinde getirmiştir.

Ayrıca her hastalıkta sıklıkla antibiyotikler kullanıldığından, bakteriler antibiyotiğe dirençli hale gelmiştir ve tekrarlayan enfeksiyonlar daha büyük bir endişe kaynağıdır. Bu nedenle, bakterileri tamamen ortadan kaldıran ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarının gelişme riskini azaltan evde hazırlayacağınız ilaçları kullanmanız yararınızadır. Kronik idrar yolu enfeksiyonu ve antibiyotiğe rağmen GEÇMEYEN idrar yolu enfeksiyonu sorunları yaşıyorsanız, aşağıdaki idrar yolu enfeksiyonu ilaçlarını uygulayabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bol Sıvı İçin

Gün boyunca içme suyu veya sıvılar, bakterilerin sisteminizden temizlenmesine yardımcı olur. Dallas’taki Texas Southwestern Üniversitesi Tıp Merkezi’nde 2013 yılında yapılan bir araştırma da kronik düşük sıvı alımının, idrar yolu enfeksiyonlarının patogenezinde önemli bir faktör olduğunu ortaya çıkarmıştır.

İdrarınızı Çok Tutmayın

İdrarınızı uzun süreli tuttuğunuzda bakterilerin mesanede kalan idrarda büyümesi ve çoğalmasına zemin hazırlarsınız. Üretraya girmiş olabilecek bakterileri temizlemek için cinsel ilişkiden hemen sonra sonra idrara çıkmak da önemlidir. Bilimsel çalışmalar, idrarın uzun süre tutulmasının bakteriyel üriner sistem içinde çoğalmasına izin verdiğini ve İdrar Yolu Enfeksiyonuna neden olduğunu kesindir.

Temiz ve Kuru Kalın

Kadınlar, özellikle büyük abdestten sonra temizliği önden arkaya yapmalıdır. Bu, bakterilerin üretraya girmemesini sağlar. Üretranın hava almasını ve kuru tutmasını sağlayan gevşek kıyafetler ve iç çamaşırı giymek de önemlidir. Dar kotlar veya naylon gibi malzemeler giymek sakıncalıdır, çünkü oluşan nem bakterilerin büyümesine izin verir.

Spermisit Kullanmaktan Kaçının

Spermisitler tahriş artırır ve bakterileri çoğaltır Tahrişe sebep olmaması için spermisit içermeyen yağlanmış prezervatifleri seçin. New England Journal of Medicine’de yayınlanan 1996 tarihli bir çalışma, cinsel olarak aktif genç kadınlar arasında, İdrar Yolu Efeksiyonları’nın yüksek olduğunu ve riskin, yakın zamanda spermisitli bir diyaframdan kaynaklandığını göstermektedir. Bu durumdan anlaşılıyorki iki cinsinde tek eşliliği tercih etmesi mecburidir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Probiyotik

Bakteriyel direncin gelişmesi nedeniyle, özellikle inatçı İdrar Yolu Enfeksiyonu için en muhteşem ilaçlardan biride probiyotiklerdir. Hint Üroloji Dergisi’nde yayınlanan araştırmalar, iyi huylu bakteri florasında hastalığa yol açan mikroorganizmaların aşırı büyümesini önlemenin çok önemli olduğunu açıklıyor. Antibiyotik kullanımı yararlı bakteri florasını yok eder ve patojenik bakterilerin iç ve dış yüzeylerde aşırı büyümesi geçici olarak engellenir. Akabinde daha da çoğalarak başka sorunları beraberinde getirir.

Probiyotikler, insan vücudunun doğal savunma göreviyle, florasını desteklemeye yardımcı olur. Fermente gıdalar yemek, vücudun doğal florasını geri kazanmaya ve mesaneyi yararlı bakterilerle yeniden kolonileştirmeye yardımcı olur.

En sağlıklı fermente gıdalar: kefir, kimchi (çin lahanasından yapılma kore turşusu), yoğurt, lahana turşusu ve kombucha (kombu çayı).

İdrar Yolu Enfeksiyonu Kızılcık

Bazı çalışmalar kızılcık suyunun, 12 aylık bir sürede, özellikle inatçı idrar yolu enfeksiyonu olan kadınları tedavi etmiştir. Kızılcık çalışmalarında, İdrar yolu enfeksiyonunda en yaygın görülen bir bakteri olan E.Coli dahil, enfeksiyona neden olan tüm bakterilerin büyümesini ve yayılmasını durdurduğu gözlemlenmiştir. Kekreyemiş bitkisi idrar yolu enfeksiyonu için kullanılabilir. Bitkinin özelliklerine ve kullanım şekline buradan ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Sarımsak

Taze ezilmiş çiğ sarımsak içinde bulunan alisin maddesi, çok kuvvetli antimikrobiyal özelliklere sahiptir. Saf haliyle, alisinin, bir çok antibiyotike dirençli olan E.Coli ve çok çeşitli bakterilere karşı antibakteriyel etkisi büyüktür. Sarımsak ayrıca mantar enfeksiyonlarına neden olan özellikle candidaya karşı da çok etkili antifungal özelliklere sahiptir. Sarımsak ilaçları ve çeşitli kullanım alanları yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu D-Mannoz

D-mannoz, bazı bakterilerin idrar yolu duvarına yapışmasını önleyebilir. Dünya Üroloji Dergisi’nde 2014 yılında yayınlanan çalışmada, D-mannoz tozunun tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu’nun önlenmesi için etkili olup olmadığı test edildi.

Çalışmada, geçmeyen idrar yolu enfeksiyonu olan 308 kadın üç gruba ayrıldı, biri altı ay boyunca suda D-mannoz, ikincisi günlük nitrofurantoin (bir antibiyotik) aldı ve üçüncüsü tedavi almadı. Toplamda 98 hastada İdrar Yolu Enfeksiyonu tekrarladı: D-mannoz grubunda 15 kişi, nitrofurantoin grubunda 21 kişi ve tedavi almayan grupta 62 kişi. D-mannoz tozu idrar yolu enfeksiyonu riskini önemli ölçüde azalttı ve D-mannoz grubundaki hastaların nitrofurantoin grubundaki hastalara kıyasla yan etki riski taşımadı.

İdrar Yolu Enfeksiyonu C-Vitamini

C vitamini idrarı daha asidik hale getirir. E.Coli bakterisinin büyümesini engeller ve bağışıklık fonksiyonunu artırır. 2007 yılında yapılan bir çalışmada, hamilelik sırasında idrar yolu enfeksiyonu tedavisinde günlük 100 miligram C vitamini alımının üç aylık bir sürede C vitamini tedavisinin idrar yolu enfeksiyonlarını azaltabildiğini ve gebe kadınların sağlık düzeyini artırdığını keşfettiler. İdrar yolu enfeksiyonu limon tedavisi C vitamini olarak tüketilebilir. Bağışıklığı güçlendiren vitaminler yazımıza buradan, bağışıklığı güçlendiren mineral yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Karanfil Yağı

Karanfil yağının antimikrobiyal, antifungal ve antiviral aktiviteye sahip olduğu araştırmalarla bilinmektedir. Bir başka yararı, anti-enflamatuar özelliklere sahip olmasıdır, ağrıyı hafifletmek ve iyileşmeyi desteklemek için kullanılır. Karanfil her seferinde 15 günlü periyodlarla kullanılır. Çok kuvvetli olduğundan küçük miktarlarda veya seyreltilerek kullanılmasını öneririm.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Mür Yağı

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, mür yağının antibakteriyel, antifungal ve antiparaziter özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Binlerce yıl, yaraları tedavi etmek ve enfeksiyonları önlemek için kullanılmıştır. Sıcak veya soğuk bir kompresle topikal olarak uygulanabilir veya cilde sürülebilir. Mürü dahili olarak kullanırken dikkatli olun. Saf, yüksek kaliteli bir ürün kullanın ve ölçülü kullanın.

Kekik Yağı

2012 yılında yapılan bir çalışmada araştırmacılar, kekiklerin test edilen tüm klinik bakteri suşlarına karşı aktif olduğunu ve İdrar Yolu Enfeksiyonunda en sık görülen bakteri olan E.Coli’nin büyümesini başarılı bir şekilde inhibe ettiği gözlemlenmiştir.

Araştırmacılar, kekik esansiyel yağının bakteriyel enfeksiyonlarda iyileşme sürecini arttırmak için antibakteriyel ilaç olarak kullanılabileceğine ve antibiyotiğe dirençli suş gelişiminin önlenmesi için etkili bir araç olduğunu keşfetmişlerdir. Aslında, kekik yağı faydaları reçeteli antibiyotiklerden daha üstündür. Çünkü kekik antibiyotik direncine neden olmaz ve zararlı bir yan etkisi yoktur. Kekik yağını dahili olarak alırken, su veya hindistancevizi yağı ile karıştırın. Kekik yağını bir seferde iki haftadan fazla almamanızı tavsiye ederim.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bulaşıcı mı?

İdrar yolu enfeksiyonuna hangi bakterinin sebep olduğuna bağlıdır. İdrar yolu, her biri farklı mikroplarla enfekte olabilen üretra, mesane, üreterler ve böbreklerden oluşur. İdrar yolu enfeksiyonları genellikle kişinin bağırsak ve / veya üretral açıklığında normalde bulunan (kolonileşen) organizmalardan kaynaklanır. Bu organizmalar (örneğin, E. coli veya Pseudomonas gibi bakteriler, idrar akışına karşı (retrograd) böbreklere doğru yer değiştirerek idrar yolunu enfekte eder.

Alt idrar yolu enfeksiyonları böbrekleri içermezken, üst idrar yolu enfeksiyonları böbrekleri içerir ve tipik olarak daha şiddetlidir. İdrar yolunun bu tür enfeksiyonları neredeyse hiçbir zaman diğer kişilere bulaşmaz.

Bununla birlikte, cinsel yolla bulaşan hastalıklar cinsel ilişki sırasında başkalarına bulaşırken, idrar tolu enfeksiyonları genellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşmaz, bu nedenle idrar yolu enfeksiyonu nadiren bulaşıcıdır. Ayrıca, cinsel olarak aktif olan kadınlar ve anal ilişkiye giren kişilerin, erkek ve kadın olsun, idrar yolu enfeksiyonu riski artmıştır.

Cinsel ilişki, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabilir. Bağırsaklarda yaşayan E.coli (Escherichia coli) bakterileri, anal seks sırasında anüsten üretraya veya penisin açılmasına gidebilir. Vajinal seks, ciltteki bakterileri üretral açıklığa itebilir ve bu da idrar yolu enfeksiyon riskini artırabilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Cinsel İlişki

İdrar yolu enfeksiyonları (İYE) çok yaygındır. İdrar yolu enfeksiyonları, üretradan böbreklere kadar idrar yolunun herhangi bir yerinde oluşabilir. Sürekli idrara çıkma isteği, idrar yaparken ağrı, pelvik ağrısı veya hassasiyet gibi semptomları vardır.

Bu semptomlar rahatsız edici olsa da seks yapmanızı engellemez. Fakat yine de ağrı acı hissedebilirsiniz. Çünkü idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunuzdaki hassas dokuyu tahriş edebilir ve cinsel aktivite bu dokuları daha da fazla tahriş edebilir.

Cinsel aktivite ayrıca komplikasyon riskinizi artırabilir ve potansiyel olarak partnerinizi riske atabilir. Bu yüzden doktorlar genellikle semptomsuz olana ve tüm tedavinizi bitirene kadar seks yapmayı beklemenizi önerir.

Üşütmek İdrar Yolu Enfeksiyonu Yapar mı?

Üşütmek bağışıklık sistemini düşüreceği için, soğuk algınlığı şikayeti yaşayabilirsiniz, zayıflayan bağışıklık sistemi de üşüttüğünüzde idrar yolu enfeksiyonu olma riskinizi artırmaktadır. Üşüttüğünüzde yangılı idrara çıkıyorsanız, idrar yolu geliştirebiliyorsunuz denebilir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Bitkisel Tedavi Saraçoğlu

Kronik İdrar Yolları Enfeksiyonlarına Karşı Karnabahar, kronikleşmiş idrar yolu enfeksiyonunda en etkili sebzelerdendir. Kronik idrar yolu enfeksiyonuna karşı karnabahar kürü uygularken bir miktar C-vitamini takviye alınmakta fayda vardır. C-vitamini idrarı asidik yapar, enfeksiyona sebep olan bakterileri temizlemeye yardımcı olur. İdrarınızın asitli olması, idrar yollarında bakterilerin çoğalmasını engeller. Ara ara uygulayabileceğiniz karnabahar kürünü, özellikle kronik idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız mükemmel çözüm olacaktır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Saraçoğlu Karnabahar Kürü

Kronik idrar yolu enfeksiyonu Saraçoğlu Karnabahar kürü nasıl hazırlanır?

 • 750 ml kaynayan suya 250-300 gram karnabahar atılır.
 • Ağzı kapalı 5-7 dakika kısık ateşte demlenir.
 • Ilıyınca süzülür.

Haşlanmış karnabahar suyunu 2’ye bölün, aç tok fark etmez, sabah-akşam içerek 1 günde tamamlayın, her gün taze hazırlayın.

7 gün kullanın + 3 gün ara verin + 7 gün kullanın + 3 gün ara verin + 7 gün kullanın = Toplam 21 gün kullanılacak fakat her 7 günlük kür arasında 3 gün ara verilecek. 7 gün sonların da 3 gün verilen aralar 21 güne dahil değildir.

Karnabaharın taze olmasına dikkat edin. Kürde pişen karnabaharı atmayın, yiyebilirsiniz. Salata veya yemeklerinizde Semptomlarınıza göre karnabahar kürünü tekrarlayabilirsiniz.

Not: Karnabahar kürü Tiroid hastaları için kür uygun değildir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Maydonoz Kürü

Maydanoz, antioksidan özellikleri yüksek olan bitkilerdendir. Maydanoz tek başına vücutta bir çok mikropu temizleyebilme özelliklerine sahiptir. Enfeksiyon geçirdiğiniz de maydanoz tüketiminizi artırırsanız, kısa zamanda enfeksiyonları sisteminizden temizleyebilirsiniz.

İdrar yolu enfeksiyonunda maydanoz kürü nasıl yapılır?

Tüm öğünlerinizde maydanozu bol bol yiyebilirsiniz. Su bardağınıza koyacağınız 1 bardak maydanozu 10 dk bekletip içebilirsiniz.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.